VR Vetandets värld 080206

19 min
Små, osynliga och farliga. Men också nyttiga ibland. Ett program om mycket små partiklar. Red: Håkan Svensson.