Klartext 2008-01-16

10 min
Klartext handlar idag om bråk i landet Kenya i Östra Afrika och om att staden Malmö i södra Sverige är bra på att ge flyktingar sjukvård.