Människor och tro 20071228

42 min
Evigt liv - en vetenskaplig möjlighet? Nya medicinska framgångar ställer nya frågor kring liv och död. Arvsmassan kan kartläggas och hjärnans mysterium blir alltmer begriplig. När människan kan bli sin egen skapare, vilka konsekvenser får det för vår syn på vad som är en människa? Medverkande i ett "Människor och tro special" kring vetenskapliga framsteg och etik är: idehistorikern Lena Lennerhed, religionsfilosofen Ulf Jonsson, läkaren och författaren Stefan Einhorn.