Människor och tro 2006-09-01

49 min
De religiösa urkundernas syn på funktionshinder och hur det avspeglas i människosyn och bemötande. Utrikeskrönika från Beslan. Partiledarsamtal med Göran Persson