Studio Ett kväll 4 augusti

Här finns inget ljud
Björnattacken i Orsa. Val i Rwanda. Värme i Qatar fara för liv.