Människor och tro 2006-09--08

50 min
Diskussion om de konfessionella friskolornas vara eller inte vara mellan Ella Bohlin, KDU. Alexander Chamberland, Grön ungdom, Fredrik Malm, Liberala ungdomsförbundet och Anna Sjödin, SSU. Islamologin på Lunds universitet hotad av ekonomiska och politiska skäl, trots ökat intresse. Ny doktorsavhandling om diakonins roll i det svenska välfärdsbygget. Vilka teologiska motiv har funnits ville Elisabeth Christiansson undersöka. Hon är veckans kvartsamtalsgäst.