VR Historia 2007-06-07

25 min
Vetenskapsradion Historia om de marinarkeologiska undersökningarna av 1600-talsvraket vid Dalarö och om den svenska mongolmissionen som i år firar 100 år.