Sågade svenska "kultfilmen" Naken nyinspelad i Hollywood. Franska filmen Barnmorskan växlar mellan knapp styrfart och kråksparkar.

Här finns inget ljud
Låten "Ta natten tillbaka" vänder sig mot festivalövergreppen.