GMV timme 1 2007-09-23

55 min
Buddhistmunkar utmanar militärdiktaturen - reportage från protesternas Burma Sen till Danmark där vår rondellhunds-debatt väckt stor uppmärksamhet - ett och ett halvt år efter DERAS muhammedkris. Å vi frågar oss hur karikatyrdebatterna påverkat Sverige och Danmark som varumärken. Sen Frankrike och en ny president med nya utrikesambitioner. Krönikör Ulf wickbom å panelen avslutar timme ett.