Språket 2006-12-26

25 min
I Språket berättar etnologen Cahrlotte Hagström om det egna namnets betydelse. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.