Språket 2006-12-12

24 min
Hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk.