Klartext 2007-08-23

10 min
Klartext handlar i dag om att det är fler och fler som får jobb nu, även många som har studerat på universitet och högskolor. Alltfler svenskar blir också äldre och slutar jobba, och många arbetsplatser kan få svårt att hitta ny personal. Det blir vanligare att husägare låter hantverkare bygga om hemma hos dem. Men många som betalar hantverkare är missnöjda med hur de jobbar. Det finns fortfarande många slavar i världen, trots att det är förbjudet.