Upprättad, utmanad, utrustad – festmässa från Linköpings domkyrka

Här finns inget ljud
Synodalmöte med stiftets präster och diakoner. Biskop Martin Modéus predikar. Komminister Hannah Klint Lidegran, celebrant. Linköpings Ungdomskör.

I år firas reformationsjubileum med anledning av att det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser. Och det finns också med när alla präster och diakoner i stiftet samlas i Linköpings domkyrka till festmässa.

"Upprättad, utmanad, utrustad - Reformation på gång" är överrubriken när biskop Martin Modéus kallar präster och diakoner i Linköpings stift till Synodalmöte. Biskop Martin har valt att låta kärnorden ”Ekoteologi, Luther och andlig fördjupning”, vara underlag för samtal och reflektion i samband med mötet.

Biskopen har också beställt en nyskriven "Lutherpsalm" som kommer att sjungas i gudstjänsten. Den har text av Anna Toivonen och musik av Lars Åberg.  

Ett synodalmöte är ett möte med obligatorisk närvaro för stiftets präster och diakoner, och sammankallas av biskopen. ”Synodal” betyder regionalt kyrkomöte.
Att samlas på det här sättet är en gammal kyrklig tradition. Vid mötet sker föreläsningar och samtal om teologiska frågor, samtidsfrågor, församlingarnas liv med mera, dvs vad mötet handlar om vad det är att vara kyrka i vår tid, vad det är att vara "Kyrka i Rörelse". Och man firar flera gudstjänster tillsammans.
Tisdagens festmässa vid Synodalmötet i Linköping sänds denna söndag.

Ett av de kanske finaste orden som vårt språk har är ordet samvete. Ordet betyder ju bokstavligen ”det vi vet tillsammans”. Ett samvete är aldrig privat utan hänger ihop med hela skapelsen.
Samvetet är en av våra bästa vänner, för det talar sanning både om det jag vill höra och om det som jag måste höra. Inte är det alltid lätt.

Texter

Jeremia 38:7-13  
Matteusevangeliet 7:12

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Medverkande

Biskop Martin Modéus predikant
Komminister Hannah Klint Lidegran, celebrant
Jörgen Kalmendal, Christie Broom, förbön
Magdalena Johansson, Henrik Broman, Anna Toivonen, Kennedy Kisanga, Christie Broom, textläsning på engelska, svenska, finska och swahili.
Emma Fallman Knutsson, liturgi och sång
Linköpings Ungdomskör
Lovisa Alinder, körledare, samt försångare i psalmerna
Sara Michelin, körledare
Marie-Louise Beckman, orgel
Hans Åkesson, sopransaxofon, klarinett, flöjt
Erik Köhl, trumma

Musik

Psalm 728, Nu o Gud har stunden kommit (Hans Nyberg)

Psalm 696:5, Herre, förbarma dig. Kyrie. (liturgisk)

Psalm 21,  Måne och sol (Egil Hovland, Britt G Hallqvist)

Lutherrospsalm (Lars Åberg, Anna Toivonen) beställd av biskop Martin Modeus för synodalmötet

Halleluja (Christopher Walker)

When we believe (Lasse Axelsson)

Psalm 387, vers 4-7, Jesus Kristus är vår hälsa (1400-talet, Martin Luther/Olavus Petri/Anders Frostenson)

Adiemus (Karl Jenkins)

Uti din nåd (Albert Becker)

Postludium, Marche Triumphale (Siegfrid Karg-Elert)

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Marie-Louise Beckman Orgel, Församling - Psalm 728, Nu O Gud Har Stunden Kommit
  Kompositör: Hans Nyberg
 • 11.10
  Emma Fallman Knutsson Liturg, Linköpings Ungdomskör, Lovisa Alinder Körledare, Sara Michelin Körledare, Församling, Marie-Louise Beckman Orgel, Hans Åkesson Sopransaxofon - Psalm 696:5 Herre, Förbarma Dig. Kyrie.
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.12
  Emma Fallman Knutsson Liturg, Marie-Louise Beckman Orgel - Ära Åt Gud I Höjden
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.12
  Församling, Sara Michelin Klockspel, Marie-Louise Beckman Orgel - Psalm 21 Måne Och Sol
  Kompositör: Egil Hovland
 • 11.17
  Församling, Marie-Louise Beckman Orgel, Hans Åkesson Klarinett, Lovisa Alinder Försångare - Lutherrospsalm
  Kompositör: Lars Åberg
 • 11.22
  Församling, Marie-Louise Beckman Orgel - Halleluja Psalmer I 90-Talet Nr 923
  Kompositör: Christopher Walker
 • 11.34
  Linköpings Ungdomskör, Lovisa Alinder Körledare, Sara Michelin Körledare, Marie-Louise Beckman Flygel, Hans Åkesson Sopransaxofon - When We Believe
  Kompositör: Lasse Axelsson
 • 11.41
  Församling, Marie-Louise Beckman Orgel, Hans Åkesson Sopransaxofon, Erik Köhl Trumma - Psalm 387, Vers 4-7, Jesus Kristus Är Vår Hälsa
  Kompositör: 1400-Talet, Erfurt 1524
 • 11.43
  Emma Fallman Knutsson Liturg, Församling, Marie-Louise Beckman Orgel - Lovsägelsen/ Helig Helig Helig Herre Gud Alsmäktig
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.46
  Arnold B Family - Credibility
  Album: Livslust
  Bolag: Naxos Sweden - Linx
 • 11.49
  Lovisa Alinder Försångare, Församling, Marie-Louise Beckman Orgel - O Guds Lamm
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.50
  Linköpings Ungdomskör, Lovisa Alinder Körledare, Sara Michelin Körledare, Marie-Louise Beckman Flygel, Hans Åkesson Flöjt, Erik Köhl Trumma - Adiemus
  Kompositör: Karl JENKINS
 • 11.54
  Linköpings Ungdomskör, Lovisa Alinder Körledare, Sara Michelin Körledare, A Capella - Uti Din Nåd
  Kompositör: Albert Becker
 • 11.57
  Marie-Louise Beckman Orgel - Postludium, Marche Triumphale
  Kompositör: Siegfrid Karg-Elert