VR Historia 2007-09-13

25 min
I Vetenskapsradion Historia om vänsterterrorister i Danmark och vänsterintelletuella i Sverige. Dessutom analyserar vi bioaktuella "En ung Jane Austen".