Klartext 2007-09-03

10 min
Klartext handlar i dag om personer som hämtar musik och filmer från Internet på ett olagligt sätt. Regeringarna i både Sverige och Irak tycker att fler irakier borde lämna Sverige och åka tillbaka till Irak. Polisen i landet Bangladesh i Asien har tagit fast flera politiker och personer som jobbat för dem. Den svenska staten behöver inte betala pengar till personer som har köpt alkohol på Internet, men fått alkoholen tagen av Tullverket. Det säger myndigheten JK. De palestinska områdena Gaza och Västbanken har fått en ny lag.