Språket 2007-08-21

25 min
Hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk.