GMV 2007-06-10 timme två

57 min
P1:s veckomagasin om Sverige och världen – politik och trender, satir och analyser.