Språket 2006-09-05

25 min
Denna vecka diskuterar programmet barns normala språkutveckling. Lyssnarfrågorna handlar om grammatik.