Språket 2006-11-14

23 min
Hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk.