människor och tro 2007-11-09

40 min
Läget i Pakistan och trycket på Musharraf från jurister, islamister och aktivister. Moskébygge i Umeå följer välbeprövad damaturgi - gärna en moske, men inte där jag bor. TV tittarna i Storbritannien röstar fram årets moské i tävling. Utrikeskrönika från USA. Samtal om slöjan i dansk valrörelse