GMV Del 1 07-11-04

55 min
Iraks grannar. Under två dagar har länderna kring Irak mött FN:s säkerhetsråd och G8-länderna för att försöka stabilisiera läget i det krigshärjade Irak. Vi rapporterar om den senaste utvecklingen. Bokhandlaren i Semdinli. Krigsrisken vid den turkiska gränsen mot Irak har ökat sedan det turkiska parlamentet gett tillstånd till militära intrång i Irak i jakten på PKK. Vår korrespondent har besökt en kurdisk bokhandel som utsatts för ett attentat som misstänks ha utförts av turkiska säkerhetsstyrkor. Schenström-affären. Statssekretarare Ulrika Schenström blev den fjärde att avgå från den sittande regeringen. Margit Silberstein utreder vad som ligger bakom händelserna och vilka konsekvenser de får för regeringen Reinfelt. Från Judas till Pihlblad. Kyssar har betytt olika saker i olika tider. De har varit allt från okomplicerade sociala kyssar till politiska maktföreställningar. Men historien innehåller också regler för vem som får kyssa vem och på vilket sätt. Ett reportage om kyssens ol