Om erotiken och den pryda filosofin

42 min

söndag 21 oktober 17.00, med repris fredag 26/10 21.03

Erotik och sexualitet är heta ämnen som berör många samhällsområden. Inom politiken ställs juridiska frågor kring sexualiteten. Inom litteratur och film är erotiken en självklar del av varje personskildring och inom bildkonst och reklam är kroppen och erotiken ständigt närvarande. Psykologin har beskrivit vår omedvetna sexualitet och inom naturvetenskaperna studeras sexualiteten ur olika kliniska perspektiv. Ja till och med teologin ägnar stor möda åt att tolka sexualitetens roll inom kristendomen. Men var håller sexualiteten hus när det gäller filosofin? Varför är det så tunnsått med filosofiska analyser av människans längtan efter sexuell utlevelse och passion?

Om sexualiteten är frånvarande i dagens filosofiska debatt, så var den desto mer i centrum när filosofin föddes i det antika Grekland. Å ena sidan var tidsandan mer tolerant, med våra mått mätt – homosexualitet var fullt accepterat och praktiserades av många män, å andra sidan sågs alltför okontrollerad sexualitet som ett hot mot tankeförmågan. Njutningens kraft ansågs korrumpera sinnena och förslava tankeförmågan.


Gäster: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och idé och lärdomshistoriker vid Göteborgs universitet, Jonna Bornemark, doktorand vid Södertörns högskola och Edda Manga idé och lärdomshistoriker vid Uppsala universitet.

Programledare och producent: Peter Sandberg.