människor och tro 2007-10-19

40 min
Otydlig lagstiftning - eller slår skolministern in öppna dörrar när han utlovar krafttag mot religiösa friskolor. Sverigedemokraterna på plats när Svenska kyrkans kyrkomöte träffas- vad vill de och vilket inflytande kan de få? Utrikeskrönika från Berlin. Brevet från 138 muslimska företrädare till kristna ledare - kan det stävja terror och våld. Kvartsamtalsgäst: Werner Jeanrond, professor i systematisk teologi ,som nu lämnar Lunds universitet för en tjänst på Glasgow university, om behovet av teologin i det offentliga rummet.