EU-kommissionen ifrågasätter offentlighetsprincipen

30 min

P1 lördag 13 oktober

Den svenska regeringen har fått ett brev från EU-kommissionen med frågor om varför miljöorganisationen Greenpeace har fått tillgång till dokument om GMO-grödor, alltså kontroversiella genmodifierade växtslag. Enligt ett EU-direktiv om GMO ska allt som bedömts som hemligt i ett land också vara hemligt i alla de andra medlemsstaterna.
Nu frågar EU-kommissionen ifall Sverige verkligen fört in den bestämmelsen om sekretess i svensk lag, som varje medlem är skyldig att göra.
Regeringsrätten har klargjort att svenska myndigheter ska göra en självständig bedömning och inte bara utgå från EU-myndigheternas beslut. Då ska myndigheterna väga av både grundlagsbestämmelserna om öppenhet och EU-direktivet - i några fall har det lett till att handlingar lämnats ut från Jordbruksverket.
Offentlighetsförespråkare som Tidningsutgivarnas Per Hultengård är oroad.

Medierna har också besökt TV4 sex veckor efter att skandalen kring den korruptionsmisstänkte journalisten Trond Sefastsson exploderade. Vi har funnit ett omskakat företag där ledningen försöker lägga hela ansvaret för det inträffade på Trond Sefastsson - men där även interna kritiker vill se en grundligare självgranskning. Mediaprofessorn Torbjörn von Krogh anser att granskningen borde varit mer offensiv och drivits med hjälp av utomstående krafter - han tycker att händelsen avslöjar systemfel i svenska medier. Trond Sefastsson ligger fortfarande lågt i offentligheten - även om han synts i matsalen på TV4.

I veckan väckte Lisa Wärn mycket uppståndelse genom att utge sig för att vara Maud Olofsson. Lisa Wärn är pressekreterare och när hennes minister blivit dubbelbokad satte hon sig själv bakom tangenterna och utgav sig för att vara Maud. Medierna har talat med frilansjournalisten Anders Mildner, som bloggar om sociala medier på Sydsvenskan.se. Han är inte förvånad - som van debattredaktör vet han att det är alldeles normalt med spökskrivande för ministrar och andra toppledare. Problemet kommer när de ger sig in i ett socialt medium som chatt, där det handlar om samtal. ”Då måste man vara sann”, säger han.

Och så har Medierna besökt Bergslagen och tidningskoncernen Ingress Media. Där ledde en ekonomisk kris på 1990-talet till stora förändringar. Man skapade ”framtidens lokaltidning”, sas det. Fotograferna försvann, alla journalister skulle göra allt och läsarna bjöds in att skriva i tidningarna i ny omfattning. Nu frågar Medierna vad som finns kvar av granskning och djuplodande journalistik på tidningar som Sala Allehanda - och hör många kritiska röster.