Vad ska vi med FN till?

55 min

Om ett FN som till slut lyckas enas om ett uttalande mot generalerna i Burma. Men i uttalandet står det bara att man ”beklagar” det som skett. Och hör hur säkerhetsrådets permanenta medlemmar i sitt arbete i FN ständigt bryter mot folkrätten. Lördag 13 oktober Exklusiv intervju med John Bolton, USAs tidigare FN-ambassadör som tycker det är dags att skrota organisationen och intervju med UNDPs chef Kemal Dervis som säger att det är dags för FN att reformeras, innan det är för sent.

Torsdagens uttalande mot generalerna i Burma anses som en framgång eftersom det är första gången som säkerhetsrådet lyckats enas om en formell markering mot landet. Trots att det enda de enats om var att djupt beklaga det som skett. Beror FNs oförmåga på att rådets medlemmar alltid sätter sina egna intressen i första ledet? Hör Said Mahmoudi, professor i Internationell rätt vid Stockholms universitet.

USAs tidigare FN-ambassadör John R. Bolton blev minst sagt kontroversiell för sin öppna kritik av FN och sina odiplomatiska metoder. I en intervju med Konflikts Saam Kapadia fortsätter han att kritisera organisationen och menar att det kanske vore bättre om NATO tog FNs roll.

Gäster i programmet är ambassadör Hans Corell, folkrättsjurist, fram till 2004 FNs undergeneralsekreterare för rättsliga frågor samt Ulla Gudmundsson, säkerhetspolitisk analytiker på UD.
 

För Ryssland passar FN-modellen utmärkt och landet känner inget behov av att reformera FN. För som permanent medlem i säkerhetsrådet och med vetorätten i ryggen har Ryssland möjlighet att stoppa saker som landet inte gillar, det säger den ryske säkerhetspolitiske experten Dmitri Trenin på Carnegie Institutet i Moskva.

Det är ett stort misslyckande att FN inte lyckades ta tillvara de möjligheter som gavs efter det kalla krigets slut, säger UNDPs chef Kemal Dervis. Trots att just UNDP ofta framhålls som det FN-organ som lyckats med sitt arbete och organisation.


 

Programledare: Saam Kapadia

Producenter: Daniela Marquardt och Petra Quiding