Människan & Maskinen: ”Magi”

29 min
Tänk bort alla vidskepliga tankar om magi. Tänk inte på magi som något övernaturligt, utan som ett resultat av människans obändiga vilja. Tänk på datorn som ditt magiska redskap och den digitala världen som en plats där allt är möjligt. Men den nya värdens potential ger även den enskilda människan ett stort ansvar. Om enbart fantasin sätter gränserna i den nya världen - hur ska du då förvalta den insikten? Den tredje och avslutande delen i serien Människan & Maskinen handlar om modern magi. Det här är ett program av Eric Schüldt och Per Johansson, doktor i det tvärvetenskapliga ämnet humanekologi och medgrundare till IT- och samhälle-projektet Infontology. Skicka frågor och synpunkter till: kulturradion@sverigesradio.se