Helene Claesson del 2: Alla drar inte sitt strå till stacken

20 min

Helene i Norrköping har nyligen gått i pension. Hon oroar sig för hur resurserna ska räcka till alla, när det har kommit så många asylsökande till Sverige. Hon var tidigare med och protesterade mot ett planerat flyktingboende i sitt bostadsområde.

I dokumentärserien Ett nytt Sverige följer nio P4-kanaler ett antal personer som på olika sätt berörs av migrationsfrågan. Helene är en av dem.

Reporter: Lisen Elowson Tosting