Under lövträdens kronor

92 min
Mittlandsskogen - mitt på Öland, är antagligen Nordeuropas största sammanhängande lövskog om man inte räknar med fjällbjörkskogarna. Här finns vresalm och hassel, storviol och gulyxne. Här flyger gräselefanter och nötskrikor, och här växer också den egendomliga Vätterosen. I skogens mosaik av fuktiga kärr och torra gräsmarker, småalvar och träd ska vi spana efter morgonpigga humlor och nyvakna myror. Fågellivet i skogen är också rikt. Här häckar 100 arter, bland andra stenknäck och bivråk. Morgonens gäster är naturguiden och Ölandskännaren Pav Johnsson samt entomologen Dave Karlsson och ekologen Susanne Åkesson från Naturmorgons expertpanel. Genom deras ögon och öron bekantar vi oss med den mångfasetterade naturen i skogen. Vi tittar till exempel på en höggravid majbagge. Har rödvingetrasten olika dialekter beroende på var de kommer ifrån? Den frågan har vi fått från flera håll och den ska Susanne Åkesson hjälpa oss att reda ut. Veckans kråkvinkel levererades direkt på plats av Anders Börjesson. För omkring 5000 år sedan var Centraleuropa täckt av stora bokskogar. Ett enormt grönt hav av träd likt dagens skogar i Amazonas. Nu är den stora bokskogen borta. Redan på medeltiden var den sönderhackad av energiska jordbrukare. Men det finns ett fåtal rester kvar, bland annat i den tyska delstaten Thüringen. Denna lördag besöker naturmorgons reporter Tomas Lindberg den stora och gamla bokskogen Hainich. Här lever många växter och djur som är beroende av gammal skog, bland annat den europeiska vildkatten. Man har dessutom byggt en lång vandringsled av stål och aluminium, som tar besökaren från marken högt över dom 25- 30 meter höga bokarna.