Ny syn på psykosvården – längre poddversion

39 min
Vetandets värld fördjupar samtalet kring forskning och nya riktlinjer för psykosvården i en förlängd poddversion.

Jobb direkt och tvärfackliga team för att unga inte ska behöva drabbas av återkommande psykoser. Det är vad forskningen har visat är effektiv i vård för personer med schizofreni.

I veckan har Socialstyrelsen presenterat nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni som utgår från den senaste forskningen.

I den längre versionen diskuteras även att Socialstyrelsens förslag innebär att man inte bör satsa på boendetrappa, att polisen inte bör hämta till tvångsvård, hur läkemedel slår olika på män och kvinnor, årliga hälsokontroller, och det tvärfackliga arbete som krävs för stöd till unga som första gången fått psykos samt individanpassat stöd till arbete.

Tips: Psykosen och vetenskapen