Striden om statens skogar

30 min
Statens eget skogsbolag Sveaskog har lovat att avsätta en femtedel av sin skog till naturvård - och flaggskeppen i satsningen kallas ekoparker. Men lever man upp till sina löften?

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.03
    Tananas - Folkvibe 2
    Album: Unamunacua
    Bolag: Gallo Record Company