Repris del 1 av: Vad hände 2017 ur ett språkligt perspektiv?

Här finns inget ljud
Ny namnlag, valår, språkakrobater och en kontroversiell kyrkohandbok. Bara några av de ämnen som tas upp i Språkets julspecial.