آخرین قسمت از رادیو سوئد / رادیوی سویدن Radio Sweden Farsi/Dari

خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.
رای پارلمان به برکناری نخست وزیر انجامید؛ قانون جدید لیسه از سوی دادگاه تایید شد و افتتاح پارلمان از سوی  پادشاه

Alla avsnitt från programmet رادیو سوئد / رادیوی سویدن Radio Sweden Farsi/Dari

خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.

خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.

خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سودیدن را از اینجا بشنوید.

خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.

خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.

خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".