• Region Skåne tveksamma

  Studier i Blekinge av så kallad slangbantning visar att metoden fungerar väl.

  Det är en kontroversiell bantningsmetod som går ut på att en slang opereras in i magsäcken som sedan töms på mat via en port utanpå magen.

 • Rejält fler skåningar opereras

  Antalet fetmaoperationer som görs i Sverige totalt minskar, men inte i Skåne. Den tidigare ökningen av antal personer som opereras för sin övervikt har pågått sedan början av 2000-talet, en ökning som nu tycks avstanna i landet i stort -  men inte i Skåne.

 • Avtal kan behöva ses över.

  Privata vårdföretag tar visst hand om komplikationer efter gastric bypassoperation, menar avtalsansvarige på Region Skåne. Men inte alla - och inte längre än 30 dagar efteråt.

 • 199 har fått akuta komplikationer.

  Att operera sig mot fetma är långt i från riskfritt. Antalet anmälningar om felbehandlingar är få men bakom den låga siffran döljer sig en annan verklighet. Professor Bengt Jeppson, själv kirurg, menar att de privata vårdbolagen vältrar över kostnaderna för komplikationer på Region Skåne.

 • Lönsam affär för riskkapitalbolag.

  Välfärdstjänster och privat sjukvård är en framtidsbransch att satsa på säger Wallenbergsfärens Investor. De äger Aleris som gör flest av de skånska gastric bypass-operationerna på uppdrag av Region Skåne.

 • Hallå Skåne
  Dietisten tror inte att antalet operationer kommer fortsätta att öka.

  Mer än 1500 gastric bypassoperationer har gjorts i Skåne under 2013 och operationerna har blivit mycket vanligare de senaste åren. Anna Laurenius är dietist och har doktorerat om just den typen av operationer och hon säger att de definitivt har sitt berättigande. 

 • Privata operationer, Rätt eller fel?

  Regionråden Carl Johan Sonesson (M) och oppositionsrådet Henrik Fritzon (S) möttes under morgonen i en debatt angående den gransking av gastric bypassoperationer som P4 Kristianstad genomfört denna veckan.

 • Privat fetmavård billigare, enligt Carl Johan Sonesson.

  Att betala ut 85 miljoner kronor till privata vårdföretag för att göra gastric bypassoperationer på överviktiga skåningar är en medveten politisk satsning, menar Carl Johan Sonesson M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

 • För skattebetalarna i Region Skåne är gastric bypassoperationerna som utförs på privata kliniker en stor utgift men för patienterna Åza och Monica är det en resa som kommer att förändra deras liv. Möt dem och hör deras berättelser i dagens Hallå Skåne.

 • Morgonen med Anders Liljeqvist

  Hon är en av de flera tusen skåningar som senaste åren gjort en gastric bypass-operation för att få bukt med sin övervikt.  Johan Pettersson träffade Margareta Karlsson som opererade sig för ett par år sedan.

 • Fetmaoperationer ökar kraftigt i Skåne.

  Antalet skåningar som gör en Gastric bypassoperation på remiss från Region Skåne har ökat kraftigt. I år så har drygt 1500 skåningar lagt sig under kniven för att minska magsäcken. Det kan jämföras med för tre år sen då samma siffra var 900.

 • Skattemiljoner rullar ner i Wallenbergs fickor.

  Närmare 85 miljoner kronor går i år ut från Region Skånes skattkista och in i privata vårdföretag för att de ska genomföra gastric bypassoperationer och på det viset få bort skåningars övervikt. Bakom ett av de största företagen, Aleris Obesitas Skåne, står Wallenbergsfärens bolag Investor AB.

 • Gastric bypassoperationer allt vanligare.

  Det blir klirr i kassan för de privata vårdföretagen som Region Skåne anlitar för att göra fetmaoperationer, så kallade gastric bypassoperationer. Bara i år har man betalat ut 85 miljoner till företagen.