Sommarserie

Västernorrländska namn: Orter som slutar på -eå

3:38 min

Luleå, Umeå, Sollefteå, Boteå är några av många eå-namn i Norrland. Är Gådeå, söder om Härnösand, den sydligaste orten som slutar på -eå?

Peter Hansson söker svar hos Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk och med intresse för ortnamn.