Västernorrländska namn: Medelpad

3:43 min

Hur har namnet Medelpad uppstått? Vad betyder det?

Peter Hansson söker svar hos Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk och med intresse för ortnamn.