Västernorrländska namn: Ångermanland (och andra ångrar)

2:58 min

Är det samma ånger i Häggdånger och Ullånger som i Ångermanland?

Peter Hansson söker svar hos Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk och med intresse för ortnamn.