Västernorrländska namn: Styrnäs och den stora ån

3:29 min

Innehåller Styrnäs, mellan Kramfors och Sollefteå, det gamla namnet på Ångermanälven?

Peter Hansson söker svar hos Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk och med intresse för ortnamn.