Västernorrländska namn: Ånge, Indalsälven och Ljungan

3:48 min

Har Ånge och Indalsälven fått namn av liknande naturfenomen? Och är Ljungan något att vara rädd för?

Peter Hansson söker svar hos Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk och med intresse för ortnamn.