Strid om Seminarieparken

Förstörelse av kulturarv, säger kritikerna om det planerade bostadsbygget vid gamla lärarseminariet i Luthagen i Uppsala. Tvärtom, menar förespråkarna av bygget, det blir både nya nödvändiga bostäder och att Seminarieträdgården öppnas för allmänheten och görs till allmän park. Frågan väcker starka känslor och splittrar de politiska partierna.

 • Stoppa bron över fyrisån för bilar och avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala. När dom rödgröna partierna presenterade sin politik i dag så handlade det en del om att stoppa saker. Men också att satsa, bland annat på skolan.

 • Flera partier i Uppsala säger i dag att frågan om Seminarieparkens bevarande kommer att bli en valfråga till hösten. Samtidigt står det klart att byggbolaget NCC kommer fortsätta kämpa för att få bygga bostäder i parken.

 • Detaljplanen för kvarteret Seminarieparken är upphävd. Uppsala kommuns överklagande har avslagits.
  Det innebär att mark- och miljödomstolens dom som sa att byggplanerna skulle innebära allvarlig skada för riksintresset gäller.

 • Mark- och miljödomstolens nej till att bygga bostäder vid Seminarieparken i Uppsala har kommit som en chock för dem som drivit frågan om att bygga bostäder där. Moderatpolitikern Liv Hahne, som varit ledande i arbetet i egenskap av ordförande i kommunens plan- och byggnadsnämnd, tror att det är god chans att den högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, beslutar sig för att pröva ärendet.

 • Det beslut som Uppsala kommun fattade för 1,5 år sen om att bygga bostäder vid Seminarieparken, ogiltigförklaras nu av mark- och miljödomstolen som slår fast att beslutet strider både mot parkens riksintresse och mot kommunens egen översiktsplan.

 • Uppsala

  Länsstyrelsens beslut i går om att inte stoppa byggplanerna i Seminarieparken i Uppsala väcker starka känslor. Ilona Szatmari-Waldau, vice ordförande i föreningen Seminarieparkens vänner, anser att landshövding Peter Egardt agerar självsvåldigt.

 • Länsstyrelsen har beslutat att riksintresset inte hindrar bebyggelse vid Seminariet i Uppsala. Uppsala kommun antog i våras en plan för att bebygga kvarteret och länsstyrelsen har nu prövat om riksintresset hindrar bebyggelsen. Länsstyrelsen har beslutat att så inte är fallet.

 • Uppsala

  Ytterligare en variant av den lite yppigare och omdebatterade Fru gårman-skylten har påträffats i Uppsala. Den här gången vid idrottsplatsen i Stenhagen.

 • Det omstridda bygget i Seminarieparken i Uppsala kommer närmare. I dag sa kommunstyrelsen ja till detaljplanen, som slutligen ska klubbas i fullmäktige. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

 • SEMINARIEPARKEN

  De omstridda planerna kring bygget i Seminarieparken i Uppsala klubbades i går av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun. Nämnden godkände förslaget till detaljplan som nu ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 • seminariet

  Det var det allt hårdare trycket från politiker och allmänhet i Uppsala som fick byggnadsnämnden att besluta att släppa ifrån sig ärendet om Seminarieparken.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista