Abort - rutinåtgärd och existentiell fråga

Det görs 40 000 aborter om året i Sverige. Men abort är en fråga som knappast diskuteras i svensk politik idag, samtidigt som frågan är känslig och uppmärksammad bland annat i samband med presidentvalet i USA.

 • Det ser inte ut att bli någon utökning av subventionerna av preventivmedel i Uppsala län. Det är något som många som jobbar med preventivmedelsrådgivning åt ungdomar vill ha. Idag är det många p-piller som blir för dyra för en del ungdomar menar de.

 • I samband med P4 Upplands serie om aborter möttes i kristdemokraten Mikael Oscarsson och moderaten Ulrika Karlsson, båda riksdagsledamöter från Uppsala län, i en debatt i P4 Uppland. Även om båda står bakom den svenska abortlagstiftningen ser de olika t ex på selektiv abort.

 • Ett sätt för samhället att försöka minska antalet oönskade graviditeter är att landstingen går in och subventionerar preventivmedel för ungdomar. Men subventionerna idag räcker inte, anser gynekologen Karin Bondestam.

 • Aborterade foster tas om hand på olika sätt. Det är nämligen olika, beroende på hur gammalt fostret är. Foster från v 12 kremeras och sprids i minneslund.

 • Uppsala

  Nästan hälften, 40 procent, av de kvinnor som gör abort gör det för åtminstone andra gången. Marlene Makenzius, som skrivit en avhandling om aborter som presenterades tidigare i höst, tycker att kvinnoklinikerna måste bli bättre på att förebygga upprepade aborter.

 • De flesta aborter i Sverige görs numera med piller istället för skrapning. Men Masoumeh Rezapour Isfahani, chef för kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset, säger att kvinnan får själv välja både metod och om hon vill göra aborten hemma eller på sjukhus.

 • I presidentvalskampanjen i USA är abort en känslig politisk fråga. Men här i Sverige har abort varit tillåtet sedan 1975. Den svenska abortlagstiftningen är en av de mest liberala i världen och idag är abort ingen fråga som diskuteras inom politiken. Men på andra arenor i samhället finns ett motstånd kvar.

 • I Sverige har alla kvinnor rätt till abort till vecka 18, utan att behöva ange skäl till aborten. Sjukvårdspersonal får inte fråga efter skälet, men en enkätundersökning i en ny doktorsavhandling vid Uppsala universitet visar att för de flesta handlar det om när i livet man blivit med barn.

 • I Sverige pratas det ganska lite om aborter trots att nästan varannan kvinna gör en abort någon gång i livet. Både professor Lena Lennerhed och Masomeh Rezapour Isvahani, som är chef för kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset, möter fortfarande en föreställning om skam runt aborter.

 • 1 av 2
  2 av 2
  Uppsala

  Varje år görs 40 000 aborter i Sverige. Omkring en fjärdedel av alla kända graviditeter i Sverige avbryts med abort. Och antalet har varit i princip oförändrat under en följd av år enligt färsk preliminär statistik från socialstyrelsen.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista