Vad händer när Gränby renoveras?

Efter jul och nyårshelgerna startar de stora renoveringarna i det bostadsområde i Gränby i Uppsala, som Rikshem äger. Inför det berättar P4 Uppland vad som händer med hyresgästerna, och med området.

  • Uppsalahem ändrar sina renoveringsplaner efter debatten om hyreshöjningar. Fler hyreshusområden från sextio- och början på sjuttiotalen kommer ju snart att behöva renoveras. Och liksom på Kvarngärdet och i Gränby kan de som bor där räkna med kraftiga hyreshöjningar. Men nu gör Uppsalahem en halvhalt, för att öka möjligheten för hyresgästerna att få inflytande över upprustningen.

  • Socialbidrag kan nu bli lösningen för de hyresgäster som anser att de inte har råd med hyreshöjningen som renoveringarna i Gränby för med sig. När Uppsalahem och Stena renoverade sina lägenheter på Kvarngärdet och när Rikshem nu ska renovera sina lägenheter i Gränby har ju hyrorna höjts.

  • De lägenheter som byggdes på 60- och början av 70-talen - i det så kallade miljonprogrammet - behöver nu renoveras. De byggdes med statliga subventioner. Men nu finns inga sådana subventioner. Så frågan är hur det ska bekostas. Bostadsministern har ett enda svar.

  • I den del av Gränbyområdet i Uppsala som nu står på tur att renoveras har området gått ner sej på sistone. Det menar några hyresgäster som bott där länge. Många gamla hyresgäster har flyttat, och de som flyttat in har bara korttidskontrakt fram till renoveringen.

  • Det råder stor brist på billiga hyresbostäder i Uppsala. Det har fått en del Gränbybor att till och med flytta från kommunen i samband med dyrare hyror när man nu ska renovera stora delar av Gränby. Rosalie Stork Sundbergs familj flyttade för att hon kände sig tvingad.

  • Många av dem som flyttat från Gränby, från lägenheterna i den första etappen som ska renoveras, har flyttat till lägenheter som inte ligger så långt bort, till Lagerlöfsgatan eller Salabacke till exempel. Många för att de inte ansåg sig ha råd att bo kvar, eftersom hyrorna höjs kraftigt i samband med renoveringen.

  • Efter jul och nyårshelgerna startar de stora renoveringarna i det bostadsområde i Gränby i Uppsala, som Rikshem äger. Lägenheterna får kraftigt höjda hyror efter renoveringarna och en stor del av de som bodde i det område som ska renoveras först, har redan flyttat därifrån.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista