Hur blev det med integrationen?

Under våren 2012 tittade vi närmare på integrationsfrågor ur olika synvinklar.

Bland annat granskade vi hur skolorna jobbar med integrationen, hur det fungerar med undervisningen i svenska för invandrare, SFI, och hur det ser ut med arbetslösheten för utrikes födda svenskar. Vi besökte också det lilla samhället Marma, där många var oroliga när ett asylboende skulle öppnas.

 • Efter ett dödsfall där bristen på språktolkning var en av orsakerna, vill Akademiska sjukhusets chefsläkare Filippa Nyberg att personalen ska vara mer uppmärksam på de rutiner kring språktolkning som finns.

 • Så ska det handla om möjligheten att få rätt hjälp när man uppsöker vård. För den som inte talar svenska flytande kan hjälp av en tolk vara avgörande, men idag finns bara en handfull särskilt utbildade sjukvårdstolkar i Uppsala län, och landstinget har ingen riktig bild av hur många tolkar som är auktoriserade.

 • De kallas springpojkar: Tonåringar som hämtar knark, förvarar vapen och levererar svartsprit. I Uppsalas kriminella nätverk används unga killar på ett utstuderat sätt för att göra skitjobbet. Kina Pohjanen har träffat ungdomar, före detta kriminella och andra som verkar och bor i bland annat Gottsunda för att försöka ta reda på varför unga kommer in i kriminaliteten och hur det går till.

 • Springpojkarna

  Det är inte aktiv värvning som får unga att gå med i Uppsalas kriminella grupperingar, det visar vår granskning. I morse berättade vi hur tonåringar används för att göra kriminellas grovjobb och det är ungdomarna som ser upp till äldre kriminella och söker sig till dem.

 • Det finns anledning att vara orolig för att tonåringar används för att göra grovjobbet åt kriminella. Det säger författaren Börge Hellström, som tillsammans med kollegan Anders Roslund är aktuell med deckaren "Två soldater", som handlar om just så kallade springpojkar och som baseras på fältstudier.

 • Springpojkarna

  De kallas springpojkar - tonåringar som hämtar knark, förvarar vapen och levererar svartsprit. I Uppsalas kriminella nätverk används unga killar på ett utstuderat sätt för att göra skitjobbet, det man riskerar bli upptäckt på. Det visar den kartläggning Upplandsnytt gjort.

 • Uppsala

  Elever som har invandrat till Sverige ska få komma in i vanliga svenska klasser snabbare än i dag. Det beslutet kommer troligen skolcheferna i Uppsala kommun att ta. Men det finns en kritik mot att det ska gå så snabbt som på ett år.

 • Hur är det att komma in i den svenska skolan för de barn som invandrar till Sverige? På Von Bahrs skola ger de tidigt undervisning i vanliga skolämnen som biologi. Men att lära sig ordet hornhinna kanske inte är det som alla förväntar sig när man nyligen har invandrat till Sverige. Motivationen att gå i skolan är också en utmaning när det finns traumatiska upplevelser i bagaget och samtidigt osäkerhet om man får stanna i Sverige.

 • De skolelever som nyligen har invandrat till Sverige ska snabbare ut i vanliga klasser. Det är något som Uppsala kommun är på väg att införa just nu. Von Bahrs skola i Uppsala har redan jobbat på det sättet sen ett par år tillbaks. Men att som invandrare komma in i en vanlig klass snabbt är inte alltid så lätt.

 • I Uppsala har det har blivit sämre resurser till skolor som har många elever med utländsk bakgrund. Det säger rektorerna på tre av Uppsalas mest invandrartäta skolor. Ersättningen till skolor i socialt utsatta områden har förändrats flera gånger de senaste åren. Men ingen på Uppsala kommun kan svara på hur förändringarna har påverkat skolorna.

 • Uppsala

  Att elever ska sätta mål för sitt skolarbete varje vecka. Det är något som en del högstadieskolor i Uppsala gör - bland annat Gottsundaskolan. Men det här är något som inte alla skolor tycker är en bra idé.

 • Uppsala

  Uppsalas skolor behöver lära mer av de goda exemplen i stan. Det säger i dag Cecilia Forss, barn- och ungdomsnämndens moderata ordförande, efter Upplandsnytts rapportering från Gottsundaskolan.

 • Gottsunda

  Gottsundaskolan har fått pris och uppmärksamhet för sitt sätt att nå bra resultat med eleverna. Studiebesök har besökt skolan från både Sverige och Danmark. Men det är inte så vanligt att andra skolor i Uppsala kommun försöker dra nytta av Gottsundaskolans erfarenheter.

 • Den här veckan handlar det mycket om integration i skolan i P4 Uppland. Stenhagenskolan i Uppsala har många elever utländsk bakgrund. Något som berikar skolan säger läraren Gunilla Blichfeld.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista