Den mångkulturella skolan

Elever som är nya i Sverige får oftare sämre betyg än de som har svenska som modersmål. Men hur klarar skolor med elever från många olika länder sitt uppdrag att också ge de här eleverna en bra start i livet, med goda kunskaper och bra betyg?

 • De skolelever som nyligen har invandrat till Sverige ska snabbare ut i vanliga klasser. Det är något som Uppsala kommun är på väg att införa just nu. Von Bahrs skola i Uppsala har redan jobbat på det sättet sen ett par år tillbaks. Men att som invandrare komma in i en vanlig klass snabbt är inte alltid så lätt.

 • I Uppsala har det har blivit sämre resurser till skolor som har många elever med utländsk bakgrund. Det säger rektorerna på tre av Uppsalas mest invandrartäta skolor. Ersättningen till skolor i socialt utsatta områden har förändrats flera gånger de senaste åren. Men ingen på Uppsala kommun kan svara på hur förändringarna har påverkat skolorna.

 • Uppsala

  Uppsalas skolor behöver lära mer av de goda exemplen i stan. Det säger i dag Cecilia Forss, barn- och ungdomsnämndens moderata ordförande, efter Upplandsnytts rapportering från Gottsundaskolan.

 • Gottsunda

  Gottsundaskolan har fått pris och uppmärksamhet för sitt sätt att nå bra resultat med eleverna. Studiebesök har besökt skolan från både Sverige och Danmark. Men det är inte så vanligt att andra skolor i Uppsala kommun försöker dra nytta av Gottsundaskolans erfarenheter.

 • Den här veckan handlar det mycket om integration i skolan i P4 Uppland. Stenhagenskolan i Uppsala har många elever utländsk bakgrund. Något som berikar skolan säger läraren Gunilla Blichfeld.

 • Elever som har ett annat modersmål än svenska får oftare sämre betyg. Men på Gottsundaskolan i Uppsala som har många elever från andra länder än Sverige är det tvärtom. Betygen där är nu bättre än vad snittet är i Uppsala kommun.

 • Det är bekymmersamt att skolorna inte klarar att jämna ut skillnaderna mellan barn som har olika förutsättningar. Det säger Agneta Eriksson, rektor på Gränbyskolan i Uppsala efter Upplandsnytts rapportering om att elever som invandrat till Sverige fått sämre betyg än dom som är födda i Sverige, och att de som har lågutbildade föräldrar klarar sig ännu sämre.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista