Storskalig rening av läkemedel i Tierp

1:26 min

Det kommunala bolaget Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) får ett statligt bidrag på tio miljoner kronor för att rena vattnet från läkemedelsrester.

I dagsläget renas vattnet i Tierps reningsverk i tre steg, och nu planerar man utvidga till ett fjärde, där då rester från läkemedel ska tas bort.

Det är en avancerad fullskaleanläggning som ska läggas till, men enligt Jörgen Johnsen som är VA-chef på TEMAB innebär det inte att man behöver bygga ut. 

– Utrustningen ryms i två containrar plus reaktionstankar vilket inte tar så mycket plats, och det finns utrymme på reningsverket redan idag. 

Bidraget kommer från Naturvårdsverket som sammanlagt delar ut 85 miljoner till landets kommuner för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till sjöar och vattendrag.