Konflikten kring friskolan Kajan

Här samlas P4 Upplands rapportering om Kajans friskola för barn med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tvingas lägga ner sitt högstadium.