Höga vattennivåer i Suseån

I augusti 2014 svämmade Suseån över sina breddar och stora delar av Getinge hamnade under vatten. Sedan dess har vallar byggts för att skydda samhället mot översvämning.