Datormus och hög med papper.

P4 Halland granskar IT-systemet Combine i Kungsbacka

Trots att flera andra kommuner hade haft upprepade problem med IT-systemet Pulsen Combine, så infördes det i Kungsbacka 2017. I Kungsbacka anses systemet idag inte vara helt säkert.