Kumlasjön är inte så mycket till sjö som det ser ut just nu.

Tömningen av Kumlasjön

Kumlasjön fick tömmas efter att en privatperson planterat den invasiva fiskarten spegelkarp.