Datasupporten

Simpa på Datasupporten försöker, med vissa svårigheter, hjälpa Anna-Greta Jakobsson med hennes nya smarta telefon.