• Markku Rummukainen är professor i klimatologi och representerar Sverige i FN:s klimatpanel.
    • Träffa Markku Rummukainen som är professor i klimatologi och Sveriges representant i FN:s klimatpanel, få andra har så stor insyn i både forskningen och politiken.
    • Trots att koldioxidutsläppen globalt fortsätter att öka tror han att det går att begränsa uppvärmningen till 1,5-2 grader som världens ledare lovat i det så kallade Parisavtalet. Hör reportage av Johanna Sjövall.

      Hör mer reportage om klimat från Sveriges Radio 
  • Tvådelad bild: Barn i masker och demonstrationsskyltar mot luftföroreningar, smog över bilväg.
    global uppvärmning

    Luftföroreningar, matbrist och infektionssjukdomar slår hårdast mot barnen. Även äldre personer kan drabbas hårt. Den varningen kommer från en stor forskargrupp som har gått igenom hälsoeffekter av den globala uppvärmningen.

  • Nina Kirchner på Campen vid glaciärsjön Sulitelma. Från vänster: Sebastian Thuné, Nina Kirchner, Annika Granebeck,  Elias Strandell Erstorp.
    KLIMATPORTRÄTT DEL 1
    • Den globala uppvärmningen har beskrivits som mänsklighetens största utmaning, enligt FN pekar kurvorna åt fel hål. Exakt hur varmt det kan bli och vilka konsekvenser det kan få är svårt för forskningen att svara på.
    • I Studio Ett ska vi under de närmaste veckorna få möta fyra klimatforskare berätta om hur de ser på situationen. Hör första delen i reportageserien av Johanna Sjövall.
    • Först ut är Nina Kirchner som är föreståndare för Bolincentret för klimatforskning på Stockholms Universitet som samlar cirka 350 forskare inom till exempel meteorologi, ocanografi, geologi och ekologi. Själv är Nina Kirchner glaciolog och forskar bland annat på hur fort isarna smälter på Arktis, en fråga som väcker starka känslor och möter ofta mycket oroliga människor inte minst barn.

  • Mats Billstein vid laxeleratorn
    • Svensk vattenkraft måste anpassa sig till tuffare miljökrav från EU.
    • Bland annat måste bolagen tar hänsyn till vandrande fiskar som lax och ål.
    • Hör P4 Gävleborgs reporter, Joacim Lindwall, från Dalälven och  Älvkarleby.
  • Bilkö
    Klimatet

    Sveriges energiproduktion behöver halveras till år 2040.
    Det skriver Naturskyddsföreningen i en rapport, där de redovisar sin vision hur de svenska klimatmålen ska kunna nås.

  • Smältande is och Italiens utbildningsminister Lorenzo Fioramonti.
    KLIMATFÖRÄNDRINGAR

    Italiens nya regering planerar obligatoriska lektioner i grundskolorna om klimatförändringarna. Meningen är att det ska börja gälla från och med nästa år.

  • Provrör.
    FÖRSLAG

    Regeringen får i veckan ett förslag om hur riskerna från den så kallade cocktaileffekten från kemikalier ska kunna begränsas. De kemikalieblandningar vi utsätts för kan påverka hälsa och miljö mer än vad varje enskilt ämne gör. Nu kommer förslag om skärpta regler.

  • Smältande glaciär. Foto: Ian Joughin/TT.
    Parisavtalet inte tillräckligt

    Jorden är inne i en akut klimatkris. Det slår över miljöexperter fast i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience.

  • VINDKRAFT NORRBOTTEN
    • När framtidens svenska elförsörjning diskuteras har nu kärnkraft än en gång hamnat i den politiska hetluften.
    • Vindkraften växer snabbt, men flera partier vill behålla reaktorer eller bygga ny kärnkraft, för stabil eltillförsel också när det inte blåser.
    • Det finns olika åsikter om lösningen, inte minst från vindbranschen och deltagare på Svensk Vindenergis årliga branschkonferens som reporter Annika Digréus besökte. 
  • Dålig luft
    • Smogen är så tät att skolbarn har hållits hemma och flyg inte kunnat landa.
    • Nu har myndigheterna tagit till ett system där bilar bara får köra vissa dagar beroende på sista siffran i registreringsnumret.
    • Elisabeth Rignell, som bor i New Delhi, berättar om läget. Vi hör även Anna Engleryd, Naturvårdsverket, som är värd för FN:s luftvårdskonvension.